• گروه صنعتی پیشگامان پلی کربنات ابراهیمی بزرگترین پخش کننده دوجداره کریستال اکرولیک ٠٩١٢١٣٣٥٧٠٤ - ٠٩١٢١٧٧٠١٨١ - ٠٩١٢٥٠٧٣٠٣٥

مزایای استفاده

SUNBOW

polycarbonate hollow sheet - ISO 9001 Quality Assurance Firm

حامی بچه های یتیم

شرکت طلق ابراهیمی، حامی بچه های یتیم.

آخرین پروژه ها

پروژه تجاری اداری دریای نور

پروژه تجاری اداری دریای نور

پروژه تجاری اداری زعفرانیه

پروژه تجاری اداری زعفرانیه

پروژه تجاری اداری امامی

پروژه تجاری اداری امامی

بیمارستان رازی

بیمارستان رازی

حرم حضرت عبدالعظیم

حرم حضرت عبدالعظیم

بانک مرکزی آینده

بانک مرکزی آینده

پروژه تجاری اداری رویال پلازا

پروژه تجاری اداری رویال پلازا

پروژه اداری شرکت کیمیا رازی

پروژه اداری شرکت کیمیا رازی

سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی

محصولات منتخب